جبهه آزادی، از جبهه‌های نظامی فعال در برابر طالبان می‌گوید که نظامیان پیشین در دونیم سال سلطه طالبان بر کشور، با بدترین رفتار‌ها و کشتارها توسط این گروه روبه‌رو بوده‌اند. جبهه آزادی این گفته‌ها را در پیامی روز چهارشنبه، ۹…

ویژه

Demo

افغانستان

جبهه آزادی، از جبهه‌های نظامی فعال در برابر طالبان می‌گوید که نظامیان پیشین در دونیم سال سلطه طالبان بر کشور، با بدترین رفتار‌ها و کشتارها توسط این گروه روبه‌رو بوده‌اند. جبهه آزادی این گفته‌ها را…

Demo
Paris

بازرگانی