درباره ما

بینا؛ تلویزیون آزاد و بی‌طرف است که به آزادی بیان و ارزش‌های حقوق‌بشری بیشتر از هر پدیده‌ی دیگر ارج می‌گذارد.
این رسانه با پشتیبانی مالی شخصی شماری از خبرنگاران و یک نهاد غیر انتفاعی در فرانسه ایجاد شده و در گام نخست از طریق تارنمای (binatv.com) و رسانه‌های اجتماعی به زبان‌های فارسی، پشتو، فرانسوی و انگلیسی نشرات دارد.
در اوضاع که آزادی بیان و کار حرفه‌ای رسانه‌ها در افغانستان محدود شده است، بازتاب گزارش‌های حرفه‌ای و بی‌طرف یکی از برجسته‌ترین معیارهای تعهد شده این رسانه‌ است.
تلویزیون بینا به هیچ دولت و یا سازمانی وابسته نیست.